HAKKIMIZDA

GEOPLUS Mühendislik ve Müşavirlik 2004 yılından itibaren aynı sektörde iş yapan diğer firmalarda çalışmış, farklı deneyim yıllarına sahip iki jeoloji mühendisi tarafından 2017 yılında Ankara’da kurulmuştur.

GEOPLUS Mühendislik ve Müşavirlik çeşitli kamu ve özel kurumlara/kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilere Jeolojik, Jeoteknik, Jeofizik Etüt, Mikrobölgeleme, Hidrojeolojik Etütler, Temel Sondajları ve bağlantılı konuların yanı sıra Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama alanlarında proje ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Jeoteknik hizmetler kapsamında; boru hatları, demiryolu, raylı sistemler, otoyol, karayolu, deniz yapıları, arıtma tesisleri, köprü, viyadük, tünel, yarma şevleri, heyelan, altyapı ve bina temellerinin projelendirilmesi sürecinde jeolojik-jeoteknik ve temel mühendisliği hizmetleri vermektedir. Jeolojik-jeoteknik çalışmalardan sağlanan verilerin yardımıyla yapılan değerlendirme ve analiz sonuçlarına göre mühendislik yapıları, heyelan, şev stabilitesi ve derin kazılar ile ilgili inşaat yöntemleri, destek tipleri ve temel sistemleri belirlenmektedir.

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama kapsamında; mühendislik uygulamalarında veritabanı yönetim sistemi ve her türlü sorgulama yöntemlerini kullanarak sonuç üretme, coğrafi analizler, veri üretimi, veri dönüşümü, veri entegrasyonu ile uydu görüntüleri üzerinde geometrik düzeltme (ortorektifikasyon), mozaikleme, zenginleştirme, sınıflandırma, değişiklik analizi, bant oranlama, sayısallaştırma, format/datum/projeksiyon dönüşümü ve paftalama hizmetleri vermektedir.

Hizmet alanlarının bütün aşamalarında gerektiğinde ilgili tüm kamu kurumları/kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör uzman kuruluşları ile işbirliği yaparak müşavirlik hizmeti veren GEOPLUS Mühendislik ve Müşavirlik; her tür ölçek ve büyüklükte yüzey ve yeraltı zemin koşullarının araştırılması ve projelendirme parametrelerinin belirlenmesi amacıyla mühendislik jeolojisi haritalaması, temel sondajları, yerinde ve laboratuvar deneylerinden kurulu jeolojik - jeoteknik etüt çalışmalarını gerçekleştirmekte ve gelişen teknolojileri yakından takip ederek kamu ve özel sektöre coğrafi bilgi sistemlerini ve uzaktan algılama projelerinin her aşamasında destek olmaktadır.


Our Office
Our Office
^^^