HİZMETLER

JEOLOJİK-JEOTEKNİK

 • Jeolojik-Jeoteknik Etüt Hizmetleri
 • Hidrojeolojik Etüt Hizmetleri
 • Kentsel Dönüşüm Etüt Hizmetleri
 • Riskli Yapı Etüt Hizmetleri
 • Bina ve Yerleşim Alanları Etüt Hizmetleri
 • Mikrobölgeleme Etüt Hizmetleri
 • Zemin Sıvılaşma Analizi
 • Su Yapıları Mühendislik Etüt Hizmetleri
 • Boru Hatları Mühendislik Etüt Hizmetleri
 • Karayolu Araştırma Mühendislik Etüt Hizmetleri
 • Demiryolu Mühendislik Etüt Hizmetleri
 • Liman Mühendislik Etüt Hizmetleri
 • Metro Mühendislik Etüt Hizmetleri
 • Altyapı Mühendislik Etüt Hizmetleri
 • Jeoteknik Uygulama ve Araştırma Projesi Hizmetleri
 • Jeotermal Faaliyetlere İlişkin Müh. Etüt Hizmetleri
 • HES/RES/GES Mühendislik Etüt Hizmetleri
 • Malzeme Ocakları Mühendislik Etüt Hizmetleri
 • Maden Arama Mühendislik Etüt Hizmetleri
 • Arazi Deneyleri Hizmeti
 • Kaya ve Zemin Mekaniği Deneyleri
 • Paleosismolojik Çalışma Hizmetleri
 • Detaylı Jeoloji ve Mühendislik Jeolojisi Haritaları
 • Üç Boyutlu Jeolojik ve Cevher Modelleme
 • Kesit ve Hacim Hesaplamaları

JEOFİZİK

 • Jeofizik Etüt Hizmetleri
 • Sismik Veri Toplama ve İşleme Çalışmaları
 • Rezistivite (Elektrik Özdirenç) Çalışmaları
 • Mikrotremör Çalışmaları
 • Gravite Çalışmaları
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

GEOTEKNİK

 • Geoteknik Etüt Hizmetleri
 • Şev Stabilite Analizleri
 • Heyelan Araştırmaları
 • Zayıf Zemin Araştırmaları
 • Zemin Sıvılaşma Analizleri
 • Zemin İyileştirme Projeleri ve Uygulamaları
 • Kaya ve Zemin Mekaniği Deneyleri
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

 • Coğrafi Veritabanı Tasarımı
 • Coğrafi Veri Üretim Hizmetleri
 • Veritabanı Veri Entegrasyonu
 • Coğrafi Analizler
 • Veritabanı Yönetimi
 • Projelerin CBS Ortamına Aktarımı
 •  

UZAKTAN ALGILAMA

 • Uydu Görüntüsü Temini
 • Radyometrik/Geometrik Düzeltme
 • Görüntü Mozaikleme
 • Bant Kombinasyonu ve Bant Oranlama
 • Görüntü Zenginleştirme
 • Görüntü Sınıflandırma
 • Değişiklik Analizi

DANIŞMANLIK

 • Proje Takibi ve Yönetimi
 • Jeolojik-Jeoteknik Proje Danışmanlığı
 • Geoteknik Proje Danışmanlığı
 • Jeofizik Proje Danışmanlığı
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri Danışmanlığı
 • Uzaktan Algılama Proje Danışmanlığı
 • Teknik Destek ve Eğitim Hizmetleri
^^^